VÝROBA A POTISK FÓLIÍ A REKLAMNÍCH TAŠEK

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Ekologie a vliv na životní prostředí

V letošním roce používáme nově vyvinutý typ oxo-biodegradabilního činidla, které se během výrobního procesu přidává do HDPE (mikrotenové) fólie. Jeho výrobcem je společnost působící v SRN. Takto upravený materiál způsobí následný řízený rozpad produktů z této fólie vyrobených a to působením kyslíku z ovzduší i v půdě.

Výrobky vyrobené z folie obsahující oxo-biodegradabilní činidlo se například na skládkách, volně v přírodě, nebo při kompostování postupně rozpadnou na pro přírodu neškodné deriváty a to v průběhu 1 roku od jeho výroby.

Také efektivní možnost využití čistého HDPE regranulátu při výrobě tašek výrazně podporuje koloběh recyklace plastů.

2. Porovnání s papírovými výrobky

Je vhodné odběratelům sdělit, že výroba mikrotenových folií, tašek, pytlů a sáčků je již energeticky a materiálově méně náročná než vlastní výroba a distribuce obdobných výrobků papírových. Tyto mají ve složeném stavu v průměru 5 až 10 ti násobně větší objem než výrobky mikrotenové, což se v poslední době, kdy se do ekologické náročnosti výrobku započítávají také distribuční a skladovací náklady, stává velmi pádným argumentem pro očekávaný návrat k výrobkům z HDPE.

Při výrobě HDPE fólií neunikají do ovzduší žádné škodlivé látky, surový plastový granulát se pouze zahřeje, stlačí a vyfoukne se z něj nekonečná fólie – tzv. hadice. Naopak při výrobě celulózy pro následnou výrobu papíru se do ovzduší uvolňují obrovská množství sirovodíku a dalších toxických látek a navíc je třeba nákladně čistit odpadní technologické vody. Možnost opakovaného použití papírové tašky je několikanásobně nižší než u tašky igelitové.

Tato tvrzení lze ověřit na místě v našich provozech pro výrobu folií HDPE a výrobků z nich. V příloze dokládáme materiál od dodavatelské společnosti.

plastová vs papírová taška